kulturarozrywkaturystykahistoriabiznesważnechatogłoszenia
Ranking pubów... Startuj z Łodzianą Dodaj do ulubionych

KARTKI

Wyślij kartkę

KALENDARZ IMPREZ

koncerty
wystawy

KOMUNIKACJA

MPK
PKP
PKS
LOT

HOBBY

Kącik Czarownicy
Do góry nogami
Kącik turystyczny

INSTYTUCJE

| adresy WWW | zarząd miasta | wydziały miejskie | urzędy skarbowe |
| urzedy pracy | poczta | prokuratura | komornik |

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
http://www.ibwpan.gda.pl
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
http://www.larr.lodz.pl
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
http://www.sse.lodz.pl
Parkiet - Informator giełdowy
http://www.parkiet.com.pl
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
http://www.lasy.com.pl
Regionalna Kasa Chorych w Łodzi
http://www.kasa-chorych.lodz.pl
Sąd Okręgowy w Łodzi
http://www.lodz.so.gov.pl/
Telewizja Łódź
http://www.tvp.pl/lodz
Urząd Miasta Łodzi
http://www.uml.lodz.pl
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl
Zespół Elektorciepłowni w Łodzi
http://www.zec.lodz.pl
Zarząd Miasta

Prezydent Miasta p. Jerzy Kropiwnicki
tel. 638 41 15, fax. 638 41 24
Wiceprezydent Miasta p. Włodzimierz Tomaszewski
tel. 638 41 14, fax. 638 42 17
Wiceprezydent Miasta p. Karol Chądzyńśki
tel. 638 41 26, fax. 638 42 16
Wiceprezydent Miasta p. Mirosław Orzechowski
tel. 638 41 11, fax. 638 42 33
Wiceprezydent Miasta p. Marek Michalik
tel. 638 41 08, fax. 638 42 14
Sekretarz Miasta p.Jan Witkowski
tel. 638 41 64, fax. 638 44 24
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski
tel. 638 45 08, fax. 638 45 55
Wydziały Miejskie:

Biuro Rady Miejskiej
ul.Piotrkowska 104, tel.: 638 41 36
Dyrektor Eugeniusz Święciak, pokój: 135A, tel.: 638 41 36
Biuro Informatyki
ul. Piotrkowska 104, tel. 638 41 60
Biuro Prawne
ul. Piotrkowska 104, tel.: 638 41 57
p.o. Dyrektora Małgorzata Szpakowska-Korkiewicz, pokój: 373A, tel.: 638 41 57 w. 4157
Miejski Rzecznik Konsumentów
ul.Piotrkowska 113, tel.: 638 46 56
Miejski Rzecznik Konsumentów: Zbigniew Nowakowski
Wydział Budynków i Lokali
ul. Piotrkowska 104,tel.: 638 40 37
Dyrektor Wojciech Kuś, pokój: 36, tel.: 638 40 37
Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
tel. 638 42 93
Dyrektor Wojciech Dyakowski, pokój: 268, tel.: 638 42 93
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175, tel.: 638 49 12
Dyrektor Teresa Woźniak, pokój: 112, tel.: 638 49 12
Wydział Gospodarowania Majątkiem
ul. Piotrkowska 104, tel. 638 43 99
Dyrektor Adam Komorowski, pokój: 455, tel.: 638 43 99
Wydział Księgowości
ul. Piotrkowska 104, tel. 638 41 51
Dyrektor Zdzisława Bajor, pokój: 151b, tel.: 638 41 51
Wydział Obsługi Administracyjnej
ul. Piotrkowska 104,tel.: 638 40 63
Dyrektor Anna Cieślak, pokój: 064, tel.: 638 40 63
Wydział Organizacji Kadr i Świadczeń Rodzinnych
Piotrkowska 104, tel.: 638 41 71
p. o. dyrektora Katarzyna Korowczyk, pokój: 170, tel.: 638 41 71
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
ul. Piotrkowska 113 tel.: 638 47 00
Dyrektor Teresa Białecka - Krawczyk, tel.: 638 47 00
Biuro Rozwoju Turystyki i Współpracy z Zagranicą
ul. Piotrkowska 104a
Dyrektor Jarosław Nowak, tel.: 638 44 76
Wydział Kultury
ul. Piotrkowska 113,tel. 638 43 73
p.o. dyrektora Grażyna Bolimowska, tel.: 638 43 73
Wydział Edukacji
ul. Sienkiewicza 5,90-113 Łódź, tel.: 638 48 33
Dyrektor Maria Piotrowicz, pokój: 431, tel.: 638 48 04
Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, tel. 638 45 28
Dyrektor Janusz Błaszczyk, pokój: 106, tel.: 638 45 28
Wydział Prawa Jazdy i Rejestracji Pojazdów
ul. Zachodnia 47, tel.: 638 50 23
Dyrektor Bogusław Hawryś, pokój: 123, tel.: 638 50 23
Biuro Prasowe
ul. Piotrkowska 104, tel.: 638 41 81
p.o. Dyrektora Kajus Augustyniak, pokój: 112B, tel.: 638 41 81
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Piotrkowska 113, tel.: 638 47 11
p.o. Dyrktora Janusz Burchard, pokój: 317
tel.: 638 47 11
Wydział Sportu
ul. Ks. I. Skorupki 21, tel.: 638 48 36
Dyrektor Mieczysław Nowicki
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sienkiewicza 5, tel.: 638 46 23
Dyrektor Krzysztof Lechowicz, pokój: 223, tel.: 638 46 23
Wydział Strategii i Analiz
ul. Piotrkowska 104, tel.: 638 44 42
Dyrektor Wojciech Michalski, pokój: 441, tel.: 638 44 42 w. 4442
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 104, tel.: 638 43 84
Dyrektor Marek Lisiak, pokój: 384, tel.: 638 43 84 w. 43-84
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piotrkowska 175, tel.: 638 46 64
Dyrektor Marek Białkowski, pokój: 314, tel.: 638 46 64
Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg,
ul. Piotrkowska 115, tel.: 638 42 13
p.o. Dyrektora Ireneusz Wosik, tel.: 638 42 13
Wydział Zdrowia Publicznego
ul. Sienkiewicza 5, tel.: 638 47 34
Dyrektor Zbigniew Pankiewicz, pokój: 335, tel.: 638 47 34
Wydział Partnerstwa i Funduszy
ul. Piotrkowska 106, tel.: 638 46 20
Dyrektor Jacek Zieliński, tel.: 638 46 20
Urzędy skarbowe:

Izba Skarbowa
al. Kościuszki 83 , tel. (centrala):(42) 25-47-000, Fax:(42) 25-47-101
Łódzki Urząd Skarbowy
ul. Wróblewskiego 10a , Centrala: (42) 25-30-500, Fax: (42) 25-30-505
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
ul. Zachodnia 47 , tel. (42) 25-35-600, fax: (42) 25-35-702
Inne telefony:
- informacja Podatku Dochodowego - (42) 25-35-792
- informacja podatku VAT - (42) 25-35-791
- informacja NIP - (42) 25-35-790

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 , tel. (42) 25-34-000, Fax: (42) 25-34-250
Telefony - informacja podatkowa:
- VAT (42) 25-34-007
- Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych (42) 25-34-001
- Rejestracja i informacja NIP (42) 25-34-008
- Zaświadczenia o zaleganiu lub niezaleganiu (42) 25-34-044
- Zaświadczenia o dochodach i inne (042) 25-34-005

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
ul. Wróblewskiego 10 , tel. (42) 25-88-100, Fax: (42) 25-88-105
Inne telefony:
- (42) 2588100 - punkt informacyjny
- (42) 2588101 - informacja podatku dochodowego od osób fizycznych,
- (42) 2588102 - informacja podatku VAT,
- (42) 2588103 - informacja podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna
ul. Wróblewskiego 10a , tel. (42) 25-88-200, Fax: (42) 25-88-283
Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście
ul. Dowborczyków 9/11 , tel. (42) 25-30-600, (42) 25-30-701, 25-30-702
Inne telefony:
- Kancelaria (42) 25-30-676
- Informacja dochodowy (42) 25-30-799
- Informacja VAT (42) 25-30-632
- Informacja NIP (42) 25-30-679

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
ul. 6 Sierpnia 84/86 , tel. 042 2546000, fax 042 2546251
Telefony inne:
- informacja dot. podatku dochodowego - (42) 25-46-025
- informacja dot. podatków pośrednich - (42) 25-46-028

Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
ul. Papiernicza 7 , tel. (42) 27-50-800, Fax: (42) 27-50-908
Urząd Skarbowy w Bełchatowie
ul. Piłsudskiego 18 , tel. Centrala: (44) 632-49-86, 632-49-56, 632-47-76, 632-49-02, Fax: (44) 632-30-63, 635-20-90
Inne telefony:
- informacja - podatek dochodowy - w. 120, 112, 119
- informacja - podatek VAT, Akcyza - w. 156

Urząd Skarbowy w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16 , Centrala: (46) 874-30-11, 874-21-05, Fax: (46) 874-21-77
Inne telefony:
- informacja o podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - (46) 874-16-77, 874-28-21
- informacja o podatkach pośrednich - (46) 874-16-86

Urząd Skarbowy w Głownie
ul. Sikorskiego 3 , Centrala: (42) 719-19-81, Fax: (42) 719-40-96
Inne telefony:
- informacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - (42) 710-67-44
- informacja w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników - (42) 710-67-32
- informacja w zakresie podatków pośrednich - (42) 710-67-09, 710-67-08
- informacja w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych - (42) 710-67-31

Urząd Skarbowy w Kutnie
ul. Troczewskiego 12 , Centrala: (24) 355-61-00, Fax: (24) 355-65-65

Urząd Skarbowy w Łasku
ul. 9-go Maja 31 , tel. Centrala: (43) 671-13-00, Fax: (43) 671-13-25

Urząd Skarbowy w Łęczycy
Al. Jana Pawła II 17, tel. Centrala: (24) 721-70-12, Fax: (24) 721-23-12

Urząd Skarbowy w Łowiczu
ul. Chełmońskiego 2, Centrala: (46) 837-43-58, Fax: (46) 837-97-66
Inne telefony:
- informacja (46) 837-65-05

Urząd Skarbowy w Opocznie
ul. Piotrkowska 14 , Centrala: (44) 755-31-01, Fax: (44) 755-24-45
Telefon do punktu informacyjnego - (44) 755-26-88

Urząd Skarbowy w Pabianicach
ul. Zamkowa 26 , Centrala: (42) 213-07-07, Fax: (42) 215-17-30
Tel. do punktów informacyjnych :
- Podatku dochodowego od osób fizycznych - (42) 213-07-07 w.181
- VAT - (42) 213-07-07 w.179
- Rejestracja (NIP) - (42) 213-07-07 w.182

Urząd Skarbowy w Pajęcznie
ul. 1 Maja 9 , tel. Centrala: (34) 311-33-55, Fax: (34) 311-33-55

Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65 , Centrala: (44) 647-18-56, Fax: (44) 647-22-84
Telefon do punktu informacyjnego - (44) 649-62-96

Urząd Skarbowy w Poddębicachy
ul. Narutowicza 12 , Centrala: (43) 678-29-60, Fax: (43) 678-25-21

Inne telefony:
- Informacja w zakresie podatku dochodowego - (43) 678-29-60 w. 56
- Informacja w zakresie podatków pośrednich, ewidencji i identyfikacji podatników - (43) 678-29-60 w. 65
- Informacja w zakresie podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych - (43) 678-29-60 w. 47

Urząd Skarbowy w Radomsku
ul. Mickiewicza 4 , Centrala: (44) 683-54-39, (44) 683-54-40 Fax: (44) 683-54-41
Telefony do punktów informacyjnych: centrala (044) 683-54-39, 683-54-40
- podatek dochodowy od osób fizycznych: w. 139
- podatek dochodowy od osób prawnych: w. 150
- podatki pośrednie: w. 128
- podatki majątkowe i opłaty: w. 113

Urząd Celny
ul. Karolewska 41 , tel. 637 60 22
Urzędy pracy:

Powiatowy Urząd Pracy ul. Milionowa 91 , tel. 676 72 27
Powiatowy Urząd Pracy Sekr. ul. Milionowa 91 , tel. 672 45 66
Powiatowy Urząd Pracy nr 1 ul. 1 Maja 85/87 , tel. 633 06 35
Powiatowy Urząd Pracy nr 1 Zgłaszanie ofert pracy ul. 1 Maja 85/87 , tel. 634 39 32
Powiatowy Urząd Pracy nr 1 Dział marketingu i pośrednictwa pracy ul. 1 Maja 85/87 , tel. 633 10 12
Powiatowy Urząd Pracy nr 1 Kier., sekr. ul. 1 Maja 85/87 , tel. 633 08 74
Wojewódzki Urząd Pracy ul. Wólczańska 49 , tel. 632 01 12
Poczta:

Poczta Polska. Dyrekcja Okręgu ul. Wólczańska 49 , tel. 633 44 52; al. Kościuszki 5/7 , tel. 633 25 81
Rejonowy Urząd Poczty Łódź - Południe ul. Piotrkowska 311/313 , tel. 684 82 37
Rejonowy Urząd Poczty Łódź - Północ ul. Tuwima 38 , tel. 636 57 89
Urząd Pocztowy Łódź 1 Urząd czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia ul. Tuwima 38 , tel. 633 09 36
Urząd Przewozu Poczty al. Włókniarzy 227 , tel. 634 40 16
Prokuratura:

Prokuratura Apelacyjna ul. Piotrkowska 151 , tel. 637 00 22
Prokuratura Apelacyjna - Prokurator sekretariat ul. Piotrkowska 151 , tel. 636 24 80
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty Sekr. ul. Ciesielska7 , tel. 654 40 68
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty ul. Ciesielska7 , tel. 654 41 80
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna Z-cy prokuratura ul. Sieradzka 11a, tel. 684 24 36
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna ul. Sieradzka 11a , tel. 684 24 37
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna Sekr. ul. ul.Sieradzka 11a , tel. 684 65 83
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna Sekretariat ul. Sieradzka 11a, tel. 684 65 83
Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna Prokurator ul. Sieradzka 11a , tel. 684 12 68
Prokuratura Wojewódzka ul. Piotrkowska 148/150 , tel. 636 88 01
Prokurutura Rejonowa Łódź-Polesie ul. Gazowa 8 , tel. 640 71 83
Prokurutura Rejonowa Łódź-Śródmieście ul. Próchnika7 , tel. 633 17 90
Prokurutura Rejonowa Łódź-Śródmieście Sekr. ul. Próchnika7 , tel. 632 23 34
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew Z-ca prokuratora al.Piłsudskiego 150/152, tel. tel./fax.674 26 00
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew Biuro dowodów rzeczowych al.Piłsudskiego 150/152, tel. 674 26 00
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew Biuro podawcze, sekr., kier. al.Piłsudskiego 150/152, tel. 674 96 18
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew al.Piłsudskiego 150/152 , tel. 674 96 89
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew sekretariat al.Piłsudskiego 150/152, tel. 674 28 84
Prokurutura Rejonowa Łódź-Widzew Prokurator, sekr. al.Piłsudskiego 150/152, tel. 674 96 89
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa ul. Legionów 83 , tel. 632 21 54
Komornik:

Rewir I ul. Próchnika 7 - tel. 630 27 60
Rewir II ul. Próchnika 7 - tel. 633 54 83
Rewir III ul. Piotrkowska 148/150 - tel. 636 38 33 w.25 26
Rewir IV ul. Próchnika 7 - tel. 630 37 93
Rewir V ul. Próchnika 7 - tel. 633 43 46
Rewir VI ul. Próchnika 7 - tel. 632 39 28
Rewir VII ul. Próchnika 7- - tel. 632 65 28
Rewir VIII ul. Kopcińskiego 31d - tel. 678 19 90
Rewir IX ul. Próchnika 7 - tel. 632 64 42
Rewir X ul. Próchnika 7 - tel. 633 14 65
Rewir XI ul. Próchnika 7 - tel. 632 97 89
Rewir XII ul. Wysoka 40/42 - tel. 676 24 34
Rewir XIII ul. Piotrkowska 148/150 - tel. 636 38 33 w. 25 27
Rewir XIV ul. Próchnika 7 - tel. 632 70 82
Rewir XV ul. Próchnika 7 - tel. 630 43 16
Rewir XVI ul. Piotrkowska 148/150 - tel. 636 38 33 w.25 32

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Kultura| teatry | muzea | galerie | filharmonia | osrodki kultury | imprezy | Rozrywka| program TVP3 | koncerty | puby | kawiarnie | restauracje | kina | kawiarenki internetowe | rekreacja | pizzerie | hobby | Turystyka | hotele |schroniska | biura podróży | PKP | MPK | LOT | Historia | zabytki | Biznes | informacje | wydarzenia | instytucje | kalkulator walut | kurs walut | katalog firm | Ważne | tel. usługowe | szpitale | apteki | przychodnie | specjaliści | Ogłoszenia | Chat |

| reklama | kontakt | o firmie |
Copyright © 2001 - 2006 21net Multimedia